64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій
опубликовано 06.11.2019

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Робоче місце вважається атестованим з дати видання наказу підприємства  «Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Якщо атестація робочих місць за умовами праці не проведена, працівники що працюють в шкідливих умовах втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Керівник підприємства, незалежно від форми власності, несе відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно до статті 41 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення).

 

Наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від 29.05.2018 № 784/1012, врегульовано механізм атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної оцінки умов праці.

Інформація про атестовані лабораторії розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці.

 

Основні діючі нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві:

- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; 
- Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41;

 - Інструкція щодо застосування Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затверджена наказом Міністерства Соцполітики України від 30.11.1992р. № 06-41-48 та Міністерством охорони здоров’я України від 27.11.1992р.;

 - Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості т напруженості трудового процесу», затверджені Міністерством охорони здоров’я України від 08.04.2014р. № 248.

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди