64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню, відповідно до ст.15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

№ п\п

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Примірний перелік

документів, що містять інформацію, передбачену частиною першою статті 15 Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

1.

Інформація про організаційну структуру,  місію,  функції,
повноваження,  основні завдання,  напрями діяльності та  фінансові
ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  порядок та механізм їх витрачання тощо)

(пункт 1 частини першої статті 15)

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації», «Про затвердження структури районної державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації якими затверджені Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації (Пункт 1 чистини першої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації")

2.

Нормативно-правові акти,  акти  індивідуальної  дії  (крім
внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень,
що  підлягають  обговоренню,  інформацію  про   нормативно-правові
засади діяльності

(пункт 2 частини першої статті 15)

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності, накази начальників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації з основної діяльності

3.

Перелік  та  умови  отримання  послуг,  що  надаються цими
органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

(пункт 3 частини першої статті 15)

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг», розпорядження голови обласної державної адміністрації постанови Кабінету Міністрів України, що містять переліки, правила оформлення та зразки документів, необхідних для надання послуг.

4.

Порядок   складання,   подання   запиту   на   інформацію,
оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

(пункт 4 частини першої статті 15)

Порядок   складання,   подання   запиту   на   інформацію,
оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності встановлений Законом.

 

5.

Інформація   про  систему  обліку,  види  інформації,  яку
зберігає розпорядник

(пункт 5 частини першої статті 15)

Облік публічної інформації

6.

Інформація  про механізми чи процедури,  за допомогою яких
громадськість може представляти свої інтереси або в  інший  спосіб
впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

(пункт 6 частини першої статті 15)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення публічних консультацій з громадськістю»; розпорядження голови районної державної адміністрації «Про громадську раду», регламент громадської ради

7.

Плани  проведення  та  порядок  денний   своїх   відкритих
засідань

(пункт 7 частини першої статті 15)

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації»; план засідань та порядок денний колегії районної державної адміністрації

8.

Розташування  місць,  де  надаються  необхідні запитувачам
форми і бланки установи

(пункт 8 частини першої статті 15)

Адреса структурного підрозділу де запитувачі зможуть отримувати необхідні їм форми і бланки

9.

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього
трудового розпорядку

(пункт 9 частини першої статті 15)

Правила внутрішнього трудового розпорядку районної державної адміністрації

10.

Звіти,   в   тому   числі  щодо  задоволення  запитів  на
інформацію

(пункт 10 частини першої статті 15)

Звіти щодо загальної кількості запитів на інформацію, кількість задоволених запитів, кількість відмов у задоволені запитів на інформацію

11.

Інформація про діяльність суб'єктів владних  повноважень

(пункт 10 частини першої статті 15)

Зазначену інформацію має бути опубліковано на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди