64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації"
(08.06.2015)

Відповідно до частини першої статті 6, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини шостої, сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статей 36, 39, 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг на території Зачепилівського району:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                                                     А.Л. КОНОПЛЯ

 

Перелік
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Зачепилівської районної
державної адміністрації

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

9. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11. Реєстрація громадського об’єднання.

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

23. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
   
25. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

26. Реєстрація місця проживання особи.

27. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

28. Реєстрація місця перебування особи.

29. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

30. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
34. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

36. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

37. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
обмеження у використанні земель;
земельну ділянку.

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

38. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

39. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

40. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

41. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

42. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

43. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

44. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

45. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

46. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

47. Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

48. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок державної та комунальної власності.

49. Прийняття рішення про передачу у власність та оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

50. Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

51. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

51.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

51.2. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

51.3. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

51.4. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

51.5. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт.

51.6. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації.

 

Начальник Центру надання адміністративних
послуг Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                    О.В. Васильковська

 

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Регламенту Центру  надання адміністративних послуг  Зачепилівської районної державної адміністрації"
(08.06.2015)

Відповідно до частини першої статті 6, статі 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», частини десятої статті 12 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 4 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588, з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (додається).

2. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                                                     А.Л. КОНОПЛЯ

 

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської
районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням наступних принципів:
верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
стабільності;
рівності перед законом;
відкритості та прозорості;
оперативності та своєчасності;
доступності інформації про надання адміністративних послуг;
захищеності персональних даних;
раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
неупередженості та справедливості;
доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та даним Регламентом.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщується в центральній частині селища з розвинутою транспортною інфраструктурою.
На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру.
Графік роботи Центру затверджується головою Зачепилівської районної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Вхід до Центру облаштовується пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями або кнопкою виклику працівників Центру.
На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.
2.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.
Відкрита частина включає:
сектор прийому;
сектор інформування;
сектор очікування;
сектор обслуговування.
Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.
Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.
Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг:
у секторі інформування розміщується інформаційні стенди в зручному для перегляді місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг;
сектор інформування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.
В секторі очікування (або в іншому зручному для відвідувачів місці приміщення Центру) облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Суб’єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.

2.6. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, ім’я, по батькові та посади адміністратора Центру.

2.7. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.
Загальна площа секторів очікування та обслуговування Центру становить не менше як 50 кв. метрів.

2.8. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:
найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту, електронної пошти;
графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
строки надання адміністративних послуг;
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
платіжні реквізити для платних адміністративних послуг;
прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
Положення про Центр;
Регламент Центру;
супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру:
користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності).

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується в доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

ІІІ. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

3.1. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги , що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
Зміни до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг.
Зачепилівська районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Зачепилівську району державну адміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

ІV. Робота інформаційного підрозділу Центру
4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності) консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі можу утворюватися інформаційний підрозділ. При відсутності інформаційного підрозділу, його функції виконують адміністратори Центру.
Інформаційний підрозділ Центру також:
інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;
консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
надає іншу інформацію та допомогу, що необхідна суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Зачепилівська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу Центру на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8. розділі другому цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.
Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

V. Керування чергою у Центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворення черги, а у випадку її утворення – для керування чергою.      

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

5.4. Центр може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

VI. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладання) або, в передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Адміністратор складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Форму опису наведено в додатку 1 до цього Регламенту.

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу – в електронній формі.

6.8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Форму журналу наведено в додатку 2 до цього Регламенту.

6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.11. Якщо під час прийняття вхідного пакета документів адміністратор Центру виявив факт відсутності одного чи декількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги), та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

6.12. При реєстрації вхідного пакета документів з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомлені-описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

6.13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та в журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакета документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.14. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакета документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.15. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.16. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг. Форму листа-проходження наведено
додатку 3 до цього Регламенту.

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється один раз протягом робочого дня шляхом доставки працівником Центру, надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної особи до листа-проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи;
у разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги (у разі негативного результату стосовно надання адміністративної послуги суб’єкт надання складає мотивовану відмову із зазначенням підстав відмови та можливих шляхів їх усунення), формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі-проходженні справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його уповноваженому представникові у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує повноваження представника), або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів, або його неотримання в Центрі протягом двох місяців, відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (скановані документи) формі, зокрема результат надання адміністративної послуги, опис наданих заявником документів, лист-проходження справи, копія документа, що підтверджує внесення плати за надання адміністративної послуги (у разі, коли така плата передбачена законом), інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у Центрі.
Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Начальник Центру надання адміністративних
послуг Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                     О.В. Васильковська

 

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Положення про Центр   надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації"
(08.06.2015)

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 6, пункту 4-1 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 3 Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118, з метою створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської районної державної адміністрації (додається).

2. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                                                     А.Л. КОНОПЛЯ


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Зачепилівської районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в межах Зачепилівського району.

2. Центр – це постійно діючий робочий орган Зачепилівської районної державної адміністрації.

3. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Центру приймається головою Зачепилівської районної держадміністрації.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

5. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови Зачепилівської районної державної адміністрації.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, затверджується розпорядженням голови Зачепилівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади,  перелік яких затверджується  Кабінетом Міністрів України.

7. У Центрі, за рішенням голови Зачепилівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.  

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Зачепилівської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної держадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Зачепилівської районної державної адміністрації.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

15. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення Центру у структурі районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. 

16. Центр очолює керівник структурного підрозділу Зачепилівської районної державної адміністрації, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. 

17. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Зачепилівської районної державної адміністрації. 

18. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.
 
19. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

20. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два рази на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
Графік прийому суб’єктів звернень:
Понеділок з 8-00 до 17-00;
Вівторок   з 8-00 до 20-00;
Середа      з 8-00 до 17-00;
Четвер       з 8-00 до 20-00;
П’ятниця  з 8-00 до 16-00;
Субота     з 8-00 до 15-00;
Неділя – вихідний.
За рішенням голови Зачепилівської районної держадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Начальник Центру надання адміністративних
послуг Зачепилівської районної державної
адміністрації Харківської області                                  О.В. Васильковська


Проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2008 року №725 «Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів»
(17.03.2014)

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року №144 «Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого.2014 року за №246/25023, з метою забезпечення відповідності розпоряджень голови районної державної адміністрації вимогам чинного законодавства України:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2008 року №725 «Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції за №1/79 24 грудня 2008 року.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Д.В.Зубарева.
3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова районної державної
адміністрації                                                       О.В. ПОДКОЛЗІНА

Проект наказу фінансового управління райдержадміністрації "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2014 рік" (21.08.2013)

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження видів оплачуваних  громадських робіт на 2013 рік»
(12.11.2012 року)
На виконання ст.24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.23 Закону України "Про зайнятість населення", Положення про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839, постанови КМУ від 28.12.1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), Програми зайнятості населення Зачепилівського району на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Зачепилівської районної ради від 20.03.2012 року № 207-VI та з метою запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім з числа зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціальному  розвитку Зачепилівського району:

1. Затвердити перелік видів робіт, які можуть застосовуватися для організації оплачуваних громадських робіт в Зачепилівському районі у 2013 році (додається).

2. Визначити, що оплачувані громадські роботи повинні проводитись на спеціально створених для цього робочих місцях. 

3. Рекомендувати Зачепилівському районному центру зайнятості:

3.1. Забезпечити проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах комунальної власності, відповідно до рішень виконавчих комітетів сільських та селищної рад за договорами, на підприємствах інших форм власності шляхом залучення до участі в них офіційно зареєстрованих безробітних та різних категорій незайнятого населення.

3.2. Здійснювати постійне інформування населення Зачепилівського району про можливість участі в оплачуваних громадських роботах

3.3. Забезпечити використання в повному обсязі коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на проведення оплачуваних громадських робіт.

3.4. Проінформувати підприємства комунальної власності на території громади про види оплачуваних громадських робіт, які фінансуються за рахунок фонду загальнообов’язкового державного соціального  страхування на випадок безробіття.

4.   Рекомендувати керівникам підприємств на яких проводитимуться оплачувані громадські роботи, забезпечити:

4.1. Постійне інформування Зачепилівського районного центру зайнятості про додаткову потребу в робочій силі для виконання оплачуваних громадських робіт.

4.2. Своєчасну виплату заробітної плати для громадян, які приймають участь в оплачуваних громадських роботах та створення безпечних, сприятливих умов праці.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ясенка С.В.

6. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова районної державної
адміністрації                                                      Л.Д. КОБИЛЬСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Зачепилівського
районного центру зайнятості                                 В.А. Борішко

 

Проект розпорядження «Про  визнання  таким,  що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №334 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в одному приміщенні»

(13.08.2012 року)

 

            Про  визнання  таким,             що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації              від

26.10.2007 року №334 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в одному приміщенні»

З метою упорядкування нормативно-правових актів Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, відповідно до абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  від 07.04.2011 р. № 3204-VI, статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 2,3,4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 « 731 (зі змінами):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 26.10.2007 року №334 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції від 08.10.2007 року №4/77.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова
районної державної адміністрації                                                      Л.Д.КобильськаПроект розпорядження «Про  визнання  таким,  що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

(13.08.2012 року)

          Про  визнання  таким, що  втратило чинність розпорядження  голови районної державної адміністрації  від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

З метою упорядкування нормативно-правових актів Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, відповідно до абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  від 07.04.2011 р. № 3204-VI, статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 2,3,4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 « 731 (зі змінами):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 26.10.2007 року №335 «Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру», зареєстрованого в Зачепилівському районному управлінні юстиції від 08.10.2007 року №5/78.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова
районної державної адміністрації                                         Л.Д.Кобильська

 

 


Проект розпорядження «Про встановлення розмірів плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Зачепилівською районною державною адміністрацією»

З метою забезпечення відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Зачепилівською районною державною адміністрацією за запитом на інформацію, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити розміри плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Зачепилівською районною державною адміністрацією (додаються).

Розміри плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Зачепилівською районною державною адміністрацією, застосовуються у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.Г.Власову.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                   Л.Д.Глянь

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника голови Зачепилівської  районної

державної адміністрації

27.03.2012 № 135

 

РОЗМІРИ ПЛАТИ
за копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
Зачепилівською районною державною адміністрацією

      Послуга, що надається             

Граничні норми витрат    

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,05 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо(в тому числі двосторонній друк)

 0,3 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                 Н.Г.Бойко     

Дудка Т.П.

Рудіян Л.І.  

       

Проект розпорядження «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами  на інформацію,розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація»         

                                                                                                                      Копія

З метою упорядкування роботи Зачепилівської районної державної адміністрації із забезпечення запитувачів публічною інформацією, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація, за запитом на інформацію, відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.Г.Власову.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                   Л.Д.Глянь

 

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація

 

1. Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація (далі - Порядок), визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Зачепилівською районною державною адміністрацією за запитами на інформацію.

Цей Порядок застосовується у випадку, коли Зачепилівська районна державна адміністрація є належним розпорядником інформації.

2. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до розмірів плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Зачепилівською районною державною адміністрацією, затверджених розпорядженням голови Зачепилівської районної державної адміністрації.

3. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом фінансово - господарського забезпечення апарату Зачепилівської районної державної адміністрації (далі - відділ фінансово - господарського забезпечення).

4. Загальний відділ апарату Зачепилівської районної державної адміністрації (далі – загальний відділ) у разі необхідності копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку Рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до відділу фінансово - господарського забезпечення за формою згідно з Додатком 1.

Загальним відділом здійснюється облік заявок у відповідному журналі.

5. На підставі отриманої заявки відділ фінансово - господарського забезпечення протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з Додатком 2 і передає його до загального відділу, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

Відділом фінансово - господарського забезпечення здійснюється облік Рахунків у відповідному журналі.

Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

6. Оплата Рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

                   7. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок районної державної адміністрації відділ фінансово - господарського забезпечення передає до загального відділу копію виписки з Рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу фінансово - господарського забезпечення з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

8. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

9. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.


Заступник голови

районної державної адміністрації                                                     Н.Г.Бойко

 

Дудка Т.П.

 

 

Додаток 1

до Порядку (пункт 4)

 

 

 

Відділ фінансово - господарського забезпечення апарату Зачепилівської районної державної адміністрації

 

 

ЗАЯВКА №_____

від «___» _____________ 20      року

 

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація

__________________________________________________________________

(назва документа)

____________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Прізвище та ініціали запитувача -

 

фізичної особи, найменування

 

запитувача - юридичної особи або

 

об'єднання громадян, що не має

 

статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Розміри плати

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,05 % від мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

0,1 % від мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 % від мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження Додатку 1

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

 

Виконавець:

___________________   _________________     __________________________

(посада)                                                  (підпис)                                   (П.І.Б.)

 

 

Начальник загального відділу

аппарату Зачепилівської

районної державної адміністрації : _____________  ______________________

                                                                                     (підпис)                       (П.І.Б.)

 

Дудка Т.П.

 Додаток 2

до Порядку (пункт 5)

 

Надавач послуг Зачепилівська районна державна адміністрація

Реєстраційний рахунок _________________

МФО банку _____________

Код за ЄДРПОУ _______________

Платник: ______________________________________________________

                _______________________________________________________

 

РАХУНОК № ___________

від «___»____________20 __ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація

__________________________________________________________________

(назва документа)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Найменування

Вартість виготовлення

1 сторінки, грн.

Кількість сторінок

 

Ціна, грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська  районна державна адміністрація

 

 

 

 

                                                                                          

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Усього до сплати __________________________________________________

                                                                                                               (сума словами)

___________________________________________ грн. ______________ коп.

 

Виконавець:

____________________  _____________   _______________________________

                 (посада)                                                  (підпис)                                                                (П.І.Б.)

 

 

Дудка Т.П.Проект розпорядження «Про затвердження видів оплачуваних громадських робіт на 2012 рік»

(21.11.2011 року)

        На виконання ст.24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.23 Закону України "Про зайнятість населення", Положення про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839, постанови КМУ від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) та з метою запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім з числа зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціальному  розвитку Зачепилівського району:

1. Затвердити перелік видів робіт, які можуть застосовуватися для організації оплачуваних громадських робіт в Зачепилівському районі у 2012 році (додається).

2. Визначити, що оплачувані громадські роботи повинні проводитись на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях. 

3.  Рекомендувати районному центру зайнятості:

3.1. Забезпечити проведення оплачуваних громадських робіт  на підприємствах комунальної власності відповідно до рішень  виконавчих комітетів сільських та селищної ради за договорами на підприємствах інших форм власності шляхом залучення до участі в них офіційно зареєстрованих безробітних та різних категорій зайнятого населення.

3.2. Здійснювати постійне інформування населення Зачепилівського району  про можливість участі в оплачуваних громадських роботах.

3.3. Забезпечити використання в повному обсязі коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на проведення оплачуваних громадських робіт.

3.4. Проінформувати підприємства комунальної власності та територіальні громади про види оплачуваних громадських робіт, які фінансуватимуться за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Рекомендувати керівникам підприємств, на яких проводитимуться оплачувані громадські роботи, забезпечити:

4.1. Постійне інформування районного центру зайнятості  про додаткову потребу в робочій силі для виконання оплачуваних громадських робіт.

4.2. Своєчасну виплату заробітної плати для громадян, які прийматимуть участь в оплачуваних громадських роботах.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ясенка С.В.

6. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

Голова

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                 Л.Д.Глянь

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор  районного

центру зайнятості                                                                                                       В.А. Борішко

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                              Розпорядження

                                                                                                              першого заступника

                                                                                                              голови районної

                                                                                                              державної адміністрації

                                                                                                              12.12.2011 № 451

ПЕРЕЛІК

видів робіт, які можуть застосовуватися для організації оплачуваних

громадських робіт в Зачепилівському районі у 2012 році

 

1. Промисловість:

1.1. прибирання виробничих цехів, приміщень - роботи з переробки різних видів сільськогосподарської продукції та сировини;

1.2. вантажно-розвантажувальні та складально-пакувальні роботи;

1.3. виготовлення та ремонт тари;

1.4. всі види допоміжних робіт.

2. Будівництво:

2.1. роботи на будівництві, при проведенні ремонту та реконструкції, в тому числі на об’єктах комунальної форми власності у сфері спортивної, транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури, що пов’язані з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

2.2. благоустрій територій після закінчення будівництва;

2.3. прибирання будівельного сміття та інші види підсобних робіт.

3. Сільське господарство:

3.1. виконання різних видів сільськогосподарських робіт (польові роботи з вирощування сільськогосподарських культур, збирання врожаю та інше);

3.2. заготівля, транспортування та зберігання продукції

сільськогосподарського виробництва;

3.3. вирощування та заготівля лікарських рослин, ягід;

3.4. допоміжні роботи в тваринництві, відгодівля птиці та тварин;

3.5. робота з документами;

3.6. інші види робіт.

4. Лісове господарство:

4.1. посадка і догляд за лісовими культурами,  рубка і санітарна чистка лісу;

4.2. заготівля насіння жолудя, шишок, грибів, березового соку, хвойної лапки та інше;

4.3. вирощування сіянців в лісових розсадниках, їх очистка та прополка.

5. Транспорт і зв’язок:

5.1. будівництво та ремонт шляхів, інші види дорожніх робіт;

5.2. впорядкування придорожніх смуг, посадка та догляд насаджень вздовж шляхів;

5.3. сортування та доставка пошти.

6. Торгівля і громадське харчування:

 

6.1. прибирання ринкових площ та прилеглих до об’єктів торгівлі територій;

6.2. заготівля та продаж сільськогосподарської продукції, продовольчих та непродовольчих товарів (в тому числі виносна торгівля та з пересувних засобів у встановлених для цього місцях);

6.3. миття посуду у закладах громадського харчування;

6.4. вантажно-розвантажувальні та інші підсобні роботи.

7. Житлово-комунальне господарство:

7.1. впорядкування та благоустрій територій населених пунктів, зон

відпочинку і туризму, паркових зон, територій, прилеглих до пам'ятників культури, архітектури та цвинтарів;

7.2. впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;

7.3. підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування в сільській місцевості;

7.4. очищення та впорядкування берегів річок  і водоймищ ;

7.5. збір, сортування, транспортування сміття та вторинної сировини;

7.6. ліквідація сміттєзвалищ  та снігових заметів;

7.7. робота з документами;

7.8. інші види робіт.

8. Побутове обслуговування населення:

8.1. надання побутових послуг одиноким особам з числа ветеранів війни та інвалідів (прибирання квартир);

8.2. допомога особам похилого віку, інвалідам, одиноким та пристарілим громадянам, насамперед з числа ветеранів війни, у веденні господарства (доставка продуктів харчування, ліків, товарів побутового вжитку, обробка присадибних ділянок, оформлення документів, прибирання, прання білизни, прасування, миття вікон, догляд за дітьми та інші види робіт);

8.3. вантажно-розвантажувальні роботи, інші види підсобних робіт.

9. Культура, мистецтво:

9.1. ремонт закладів культури, пам'ятників історії та архітектури;

9.2. підсобні роботи з відновлення  заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури;

9.3. прибирання приміщень музеїв, впорядкування експозицій, художнє їх оформлення;

9.4. упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил місць поховання загиблих захисників Вітчизни та інших пам'яток культурної спадщини;

9.5. підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках;

9.6. підсобні роботи з документацією в архівах;

9.7. інші види підсобних робіт.

10. Охорона здоров'я, освіта та соціальний захист:

 

10.1 догляд за особами похилого віку та інвалідами, одинокими та пристарілими громадянами, хворими в закладах охорони здоров’я та соціального захисту;

10.2. допоміжні роботи у дитячих будинках та домах-інтернатах для людей похилого віку;

10.3. роботи при проведенні ремонту або реконструкції закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних закладів, шкіл,, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх та інших закладів, впорядкування та наведення санітарного порядку прилеглих до них територій;

10.4. робота в дитячих оздоровчих таборах, санаторіях, будинках та базах відпочинку;

10.5. робота з документами;

10.6. інші види підсобних робіт з обслуговування об'єктів соціальної сфери та охорони здоров'я.

11. Інші галузі:

11.1. роботи з оформлення виборчих дільниць, підготовці та проведенню виборів, виконання обов’язків члена виборчої комісії з оплатою праці в комісії;

11.2. участь у соціологічних опитуваннях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення;

11.3. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо системи соціальної підтримки населення та посилення його соціального захисту під час оплати житлово-комунальних послуг;

11.4. проводити інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку та утримання у належному стані територій.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                  І.Г. Власова

 

 Проект

Зачепилівська районна державна адміністрація

Харківської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Зачепилівка

 

 

 

 

Про затвердження Порядку

складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація

 

 

 

         

            Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Указу Президента України від  05.05.2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Зачепилівська районна державна адміністрація, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є  Зачепилівська районна державна адміністрація (додається).

2. Затвердити форму запиту на інформацію (додається).

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації   І.Г.Власова.

 

4. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Горизонти Зачепилівщини».

 

 

Голова
районної державної адміністрації                                        Л.Д.Кобильська

                                                          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови  Зачепилівської районної державної адміністрації

                                                                      

 

 

ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів на інформацію

розпорядником якої є  Зачепилівська районна державна адміністрація

 

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».


 1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є    райдержадміністрація, - це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень, передбаченим чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідно до їх повноважень.

Райдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.


 1.3. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та обєднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійснені ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються до загального відділу апарату  Зачепилівської районної державної адміністрації в усній формі або письмовій формі (по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.

 

1.4. Запити, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

1.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати Форму запиту на інформацію, яка містить стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання. Форму запиту на інформацію можна отримати в загального відділу апарату  райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

1.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

1.7. Загальний відділ апарату  райдержадміністрації опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації та  райдержадміністрації в цілому, без зазначеного конкретного адресата.

Запити, що надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації та передаються до загального відділу апарату  райдержадміністрації разом з вичерпною інформацією стосовно порушених у запиті питань у термін не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання.

 

1.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, E-mail), несе запитувач.

 

1.9. Зачепилівська районна державна адміністрація приймає запити на інформацію у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00). Перерва з 12:00 по 13:00.

 

1.10. Запит, що надійшов поштою, реєструється в журналі реєстрації запитів.

 

1.11. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбаченні чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

2. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі

 

2.1. Запит, який прийнятий на особистому прийомі (записаний зі слів запитувача), оформляється на відповідному бланку Форми запиту на інформацію, передбаченої пунктом 1.5. глави 1 Порядку.

 

2.2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює  відповідальна особа із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

2.3. Отриманий запит на інформацію реєструється у відповідному журналі.

 

 2.4. Після реєстрації запиту на інформацію його копія передається до структурного підрозділу райдержадміністрації, в компетенції якого знаходиться розгляд питання, що порушується у запиті на інформацію, не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.

 

2.5. Структурний підрозділ райдержадміністрації, який отримав копію запиту на інформацію, здійснює його реєстрацію та подальший розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених   у запиті, та надає її до загального відділу апарату райдержадміністрації не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.

 

2.6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації готує та направляє відповідь на запит на інформацію запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.

 

3. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою

 

3.1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації  в цілому передаються до загального відділу протягом 1 години. Розгляд отриманих запитів здійснюється відповідно до пунктів 2.4.-2.6. глави 2 даного Порядку.

 

3.2. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу райдержадміністрації, роздруковується у паперовому вигляді та реєструється у відповідному журналі. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.4.-2.6. глави 2 даного Порядку.

 

4. Розгляд усних запитів на інформацію,

у тому числі отриманих по телефону

 

4.1. Запит, що прийнятий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється відповідальною особою на відповідному бланку Форми запиту на інформацію з обов’язковим зазначенням способу надання відповіді запитувачу. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів  2.4.-2.6. глави 2 даного Порядку.

 

5. Терміни розгляду запитів на інформацію

 

5.1. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5.2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання. У разі якщо терміновість запиту є необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

 

5.3. Відстрочка в задоволені запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищують 5 робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

 

5.4. У разі якщо запит на інформацію стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, можливо продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Загальний відділ апарату райдержадміністрації в письмовій формі повідомляє запитувача про продовження строку розгляду запитів на інформацію в термін, який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

6. Відмова у наданні відповіді на запит на інформацію

 

6.1. Розпорядник має право відмовити в задоволені запиту на інформацію у таких випадках:

Зачепилівська районна державна адміністрація або її структурні підрозділи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або входить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації;

не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

6.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов’язковому порядку має бути зазначено:

прізвище, імя, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний  пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

порядок оскарження відмови;

підпис.

 

7. Пересилання інформаційного запиту за належністю

 

7.1. У разі коли розпорядник не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж 5 робочих днів з дня надходження запиту.

 

7.2. У разі якщо запит, який надійшов до загального відділу апарату райдержадміністрації, не містить ознак запиту на інформацію, він у той же день з супровідним листом передається до сектору контролю (спеціалісту зі звернень громадян) з обов’язковим інформуванням запитувача, що його запит буде розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 

8. Контроль за виконанням інформаційних запитів

 

8.1. Відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації за допомогою відповідних журналів реєстрації здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовкою відповідних інформацій структурними підрозділами райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватися така форма контролю, як нагадування виконавців (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.

 

8.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділом райдержадміністрацій інформації з питань, порушених у запиті, відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації протягом одного робочого дня готує доповідну записку та інформує керівника апарату райдержадміністрації.

 

9. Звітність

 

9.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації забезпечують надання до загального відділу апарату райдержадміністрації щоп’ятниці до 12:00 години інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до відповідного структурного підрозділу, згідно з формою (додаток 1).

 

9.2. Відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації забезпечує ведення обліку запитів на інформацію та разом із відповідальним працівником сектору внутрішньої політики апарату райдержадміністрації здійснюють її оприлюднення на офіційному веб-сайта райдержадміністрації згідно з формою (додаток 2).

 

10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

 

10.1. Рішення, дії чи бездіяльність Зачепилівської районної державної адміністрації як розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.

 

10.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволені запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання розпорядником інформації обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 І.Г.Власова

Додаток 1

До Порядку складання, подання та

розгляду  запитів на інформацію,

розпорядником якої є Зачепилівська

районна державна адміністрація        

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію,

що надійшли до структурного підрозділу Зачепилівської   районної державної адміністрації

за період з _________ по _________

 

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колективні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

    Юридичні

особи

Фізичні особи

Особистий прийом

 

Тел./факс

E-mail

Поштою

Записано на вимогу запитувача

 

Інформацію надано

Надіслано за належністю

 

Відмовлено

Термін подовжено

На виконанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 Дудка Т.П.

 

Додаток 2

До Порядку складання, подання та

розгляду  запитів на інформацію,

розпорядником якої є Зачепилівська

                                                                                            районна державна адміністрація  

 

 

Інформація

про надходження запитів на інформацію

 

 

Управління, відділ та інший структурний підрозділ, до якого надійшов запит

Дата надходження

Форма запиту

Короткий зміст

Термін виконання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дудка Т.П.

 

                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови  Зачепилівської районної державної адміністрації

                                                                         

Форма запиту на інформацію

 

 

Розпорядник інформації     Зачепилівська районна державна адміністрація

 

Запитувач                           ___________________________________________

                                                       (прізвище, імя та по батькові (найменування)

 

                                                      __________________________________________________

                                                      (запитувача інформації, поштова адреса або

 

                                                      __________________________________________________

                                                      електронна адреса, контактний телефон)

 

Запит на інформацію

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити) на поштову адресу_______________________________

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

 

на електронну адресу________________________________________________

телефаксом________________________________________________________

за телефоном_______________________________________________________

 

«___» ___________ 20__ року                                         ___________________

                                                                                                     (підпис запитувача інформації)

 

 

Примітка:

           

1.     Запит може бути поданий:

 

на поштову адресу:                   Зачепилівська районна державна адміністрація

                                                     64401, Харківська обл., сел. Зачепилівка,

                                                     вул. Радянська, 49

 

на електронну адресу:               zalm61@ukrpost.ua

 

телефаксом:                                5-16-83            

 

за телефоном:                            5-13-99; 5-15-97

 

 

2. Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання до  Зачепилівської районної державної адміністрації:

 

2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

2.3. Запит на інформацію може подаватись у довільній формі.

 

2.4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

2.5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Зачепилівська районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному  веб-сайті  zacheprda.gov.ua

 

2.6. Запит на інформацію може бути подано особисто до Зачепилівської районної державної адміністрації (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00; перерва з 12:00 до 13:00).

 

2.7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

2.8.   У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює  відповідальна особа із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

2.9. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом біль як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк.

 

2.10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 

2.10.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2.10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

2.10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до 2.9. цих приміток;

 

2.10.4. Не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

2.11. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 І.Г.Власова

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди