64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика

 Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до Зачепилівської районної державної адміністрації  за період з 10.05.11р. по 29.12.12р.

 

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колектив

ні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні особи

Фізи

чні особи

Особис

тий прийом

тел./

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на

вимогу запи

тувача

Інфор

мацію надано

Надіс

лано за

належ

ністю

Відмов

лено

Тер

мін

подов

жено

На вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19.08.11р.

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

  26.09.11 р.   -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  04.11.11 р.   -   1   -   -   -   1   -   -   1   1   -
  -
  -
  -
  21.12.11 р.     1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  12.03.2012   -   1   -   -   -   -         1   -   1   -
  1   -
  -
  -
  15.05.2012
 1   -   -   -   -   -   1   -   1   1   -   -   -   -
  06.06.2012
 1   -   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  11.07.2012
 1   -   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  20.07.2012  -   1   -   -   -   -   1   -   1   1   -   -   -   -
  20.07.2012  1   -   -   -   -   -   1   -   1   1   -
  -
  -
  -
  06.08.2012  1   -   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  30.08.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   -   1   -   -   -
  05.09.2012  1   -   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  17.09.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  21.09.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   -   1   -   -   -
  12.10.2012  1   1   -   1   -   1   -   -   2   2   -   -   -   -
  15.10.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  16.10.2012  -   1   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  19.10.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  22.10.2012  1   -   -   -   -   -   1   -   1   1   -   -   -   -
  26.10.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  12.11.2012  1   -   -   -   -   1   -   -   1   1   -   -   -   -
  21.11.2012  -   1   -   1   -   -   -   -   1   1   -   -   -   -
  17.12.2012  1   -   -   -   -   -   1   -   1   1   -   -   -   -

Всього

10

15

-

10

-

8

7

-

25

21

3

1

-

-


Тематика запитів на інформацію,
що надходять до районної державної адміністрації

Тематика запитів

Кількість запитів

Запитувана інформація

земельні питання

7

надання копій установчої документації; щодо вирішення земельних питань


щодо відсутності пасовища для випасання худоби

щодо надання дозволу на вибирання грунту

фінансова політика

2

про використання коштів


Про використання коштів державного та місцевого бджетів

внутрішня політика та зв’язки з громадськістю

3

надання інформації про голів громадських рад

про надання інформації щодо сприяння РДА про надання згоди на проведення позачергових виборів селищного голови

щодо націоанльних меншин, які проживають на території району

відомості про особу

3

щодо надання копій  документів

щодо використання автомобіля фізичною особою


про надання  відомостей про громадян, які включені в уточнені списки виборців

будівництво

1

про фінансування об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту району у 2012 році з місцевого та обласного бюджетів

культура

2

про надання відомостей про те, чи є в населених пунктах району об’єкти, що носять ім’я Павла Тичини

щодо фінансування сільських будинків культури

освіта            3          про фінансування загальноосвітніх закладів району з державного бюджету

про надання перелікузагальноосвітніх закладів районуз російською мовою навчання

про надання інформації по загальноосвітніх закладах, у яких кількість учнів складає до 300 осіб

житлово-комунальне господарство           1 про надання інформації щодо фінансування робіт на ремонт та будівництво доріг в районі
сіьське господарство
            2

щодо фермерських господарств, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур

щодо виробників молочної продукції

виконання законодавства України           1 про надання інформації про належне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації
     
     
Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди