64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2013 рік

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за період за ІV квартал 2013 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів Всього Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30.10.2013 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - -
01.11.2013 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
06.11.2013   1 - 1 - - - - 1 1 - - - -
20.11.2013 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
25.11.2013 1 - - - - 1  - - 1 1 - - - -
10.12.2013 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
17.12.2013 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - -
Всього 4  3  - 1  - 6 -
-
7
5 2
 -  - -

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІІ квартал 2013 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

02.07.2013

-

1

-

-

-

 

1

-

1

1

-

-

-

-

23.07.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

25.07.2013

-

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

26.07.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

26.07.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

29.07.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

29.07.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

05.08.2013

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

16.08.2013

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

Всього

1

8

-

-

-

7

2

-

9

9

-

-

-

-

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2013 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів Всього Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01.04.2013

- 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
19.04.2013 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - -
23.04.2013 -  1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
21.05.2013 1      -     -      -    -     1   -     -     1      1     -    -     -    -
03.06.2013     -      1     -     -    -     1    -     -     1      1     -     -      -    -
11.06.2013     -      1     -     -    -     1    -     -     1      1     -     -      -    -
13.06.2013     -      1     -     -    -     1    -     -     1      1     -     -      -     -
26.06.2013     1      1     -     -    -     1    -     -     1             1
Всього 3 5 - - - 7 1 - 8 8 - - -  -

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за І квартал 2013 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів Всього Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

02.01.2013

- 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
24.01.2013 1  - - - - 1 - - 1 1 - - - -
05.03.2013 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - -
14.03.2013 1 - - - - 1 1 - 1 1 - - - -
26.03.2013 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
Всього 3 2 - - - 4 1 - 5 5 - - - -

 


Тематика запитів на інформацію,
що надійшли до районної державної адміністрації у 2013 році

Тематика запитів Кількість запитів Запитувана інформація
земельні питання 5

щодо вартості земель сільськогосподарського призначення

надання копій договорів оренди землі

щодо кількості ззаключених договорів оренди земельних ділянок

сільське господарство 4

щодо дотацій в молочному скотарстві

щодо підприємств, які займаються тваринництвом


щодо агропромислових, переробних, виробничих та комерційних кампаній мясного напрямку та підприємств,які займаються тваринництвом


щодо підприємств району, які займаються тваринництвом та рослинництвом

соціальний захист 3

щодо наявності програм на створення умов доступності до будівель (установка, реконструкція пандусів, обладнання стоянок тощо)

щодо кількості гуртожитків соціального типу

щодо громадських формувань з охорони громадського порядку

фінанси 5

щодо розміру заробітної плати працівників райдержадміністрації

щодо використання коштів, передбачених на використання заходів Програми раціонального використання та охорони земель

щодо використання коштів згідно Програми поводження з твердими побутовими відходами

щодо використання коштів згідно Програми реформування і розвитку житлово-комугнального господарства

щодо фактичних посадових окладів працівників

соціальна політика
       5

щодо виконання законодавства України

щодо надання аналітичних документів з визначення потреб населення у соціальних послугах

щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення

щодо переліку соціальних стандартів, врахованих при розробці програм соціально-економічного розвитку

освіта           3

щодо придбання шкільного автобусу

перелік загальноосвітнізх закладів та кількість учнів у 2012/2013 навчальному роції

промисловість           1 щодо піідприємств, які займаються виробництвом та реалізацією масла технічного рослинного походження
відомості про особу          3
щодо надання копій документів

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди